^_^ ??? Т_Т ???
Без девяти дней год, как я женат. Нивираятна х_Х